Het Kinderdagverblijf

De geschiedenis en oprichting

Kinderdagverblijf Het Coendersnest is opgericht in het jaar 2000 en heeft zijn naam te danken aan de wijk "Coendersborg", waar het gevestigd is. Het kinderdagverblijf is mede naar aanleiding van het succes van kinderdagverblijf Het Helpernest opgericht. Het Helpernest is gestart met het opvangen van kinderen in 1995. Meteen vanaf de start bleek dat er veel vraag bestaat naar onze manier van kinderopvang. Het Helpernest is sinds de oprichting dan ook snel gegroeid. Mede naar aanleiding van de wachtlijsten werd besloten een tweede vestiging te openen, Het Coendersnest. Aanvankelijk waren beide kinderdagverblijven in handen van dezelfde eigenaar. Per 1 januari 2002 heeft elk kinderdagverblijf zijn eigen eigenaar/directeur.

Het gebouw

Het Coendersnest is gevestigd op een mooie locatie in het zuiden van de stad Groningen en gemakkelijk te bereiken. Het gebouw beschikt over twee groepsruimtes; een baby- en een peutergroep. De peutergroep heeft een afgescheiden ruimte, die gebruikt wordt als eetkamer of extra speelhoek. Er zijn twee knusse slaapruimtes. Voor de peuters is er een aparte verschoonruimte en een peutertoilet. Ook beschikt het kinderdagverblijf over een ruime keuken.Buiten hebben we een eigen buitenspeelruimte waar we veel gebruik van maken. Ook gebruiken we de speelruimte van de gemeente die vlak voor het kinderdagverblijf ligt. Voor de baby's bestaat de mogelijkheid om, na toestemming van de ouders, in de buitenlucht te slapen
in een zgn. babyhuisje ("een lutje potje"), een oud Gronings gebruik.
Het gebouw en de afzonderlijke ruimtes voldoen uiteraard ruimschoots aan de eisen van de GGD en de brandweer.

Huiselijke sfeer

In ons kinderdagverblijf heerst een warme en huiselijke sfeer. Wij willen voorkomen dat de opvang "schools" wordt. Daarom werken wij met kleine groepen kinderen, zo kan elk kind ook individuele aandacht krijgen. Er wordt gewerkt met "open deuren" wat inhoudt dat de kinderen niet altijd binnen hun eigen groepsruimte moeten blijven. Ze mogen bijvoorbeeld ook in de keuken komen kijken als daar een leidster bezig is of even naar de andere groep gaan (bijv. naar broertjes of zusjes).

De huiselijke sfeer wordt ook versterkt doordat de kinderen op een speelse manier bij huishoudelijke karweitjes als was opvouwen en schoonmaken betrokken worden. We doen ook boodschappen met de kinderen en gaan die samen opruimen. Ook trekken we er regelmatig op uit met de bolderkar en kinderwagens. Doel van die uitstapjes zijn bijvoorbeeld de eendjes, de bibliotheek of de speeltuin. Kortom, wij trachten zoveel mogelijk de gezinssituatie te benaderen.


 

Inrichting

Bij de inrichting van het gebouw hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met onze doelstellingen en met de eisen die diverse instanties aan een goed kinderdagverblijf stellen.
Dit heeft geresulteerd in een inrichting die erop gericht is uw kind een vertrouwde, uitdagende omgeving te bieden. Alles is zo ingericht dat de kinderen veel speelgoed zelf kunnen pakken en uitzoeken. De groepen hebben een goede en brede sortering speelgoed van verschillende materialen. De groepsruimtes zijn ingedeeld in speelhoeken. Ook is er ruimte gecreëerd waar kinderen veilig kunnen rennen en bewegen.
De vloer van de babygroep is voorzien van vloerverwarming, waardoor het er prettig is om te kruipen en op de vloer te spelen en ontdekken.

Veiligheid

Natuurlijk proberen wij uw kinderen zo veilig mogelijke omgeving te bieden, waarin hij ongehinderd op onderzoek uit kan gaan. Ons kinderdagverblijf voldoet dan ook aan alle eisen die door o.a. de GGD, de gemeente Groningen en de brandweer aan ons gesteld worden. Zo zijn bijvoorbeeld bepaalde ramen van ons kinderdagverblijf voorzien van veiligheidsglas, zijn er door het gehele gebouw stopcontactbeveiligers aangebracht en beschikken wij over een calamiteitenplan. Ook aan de materialen die wij bij de inrichting van ons kinderdagverblijf gebruiken, stellen wij hoge veiligheidseisen. Al onze leidsters beschikken over een EHBO - diploma en er is altijd een bedrijfshulpverlener aanwezig in het gebouw.

Hygiëne

Net als aan de veiligheid, stellen wij ook aan de hygiëne hoge eisen. Wij maken zelf dagelijks het kinderdagverblijf schoon. Ook worden de ruimtes dagelijks gelucht. Het speelgoed wordt een keer per week schoongemaakt.
Ook bij het bereiden van voedsel nemen wij hygiënevoorschriften in acht, zoals het wassen van de handen voor het bereiden van flesvoeding en het regelmatig uitkoken van flessen en spenen.