Leidsters

Deskundigheid

Uw kind wordt opgevangen door een team van deskundige, gediplomeerde leidsters en een gediplomeerde oproepkracht. Onze leidsters volgen regelmatig cursussen om hun deskundigheid verder uit te breiden en alle leidsters beschikken over een kinder-ehbo diploma.
Wij bieden stagiaires van verschillende opleidingen de mogelijkheid om in onze organisatie werkervaring op te doen. Deze stagiaires zijn altijd "boventallig" bij ons en werken daarom altijd onder verantwoordelijkheid van de leidsters.

Continuïteit

Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zoveel mogelijk door dezelfde leidsters wordt opgevangen. Zo kan uw kind met een beperkt aantal leidsters een band opbouwen waardoor het zich veilig en vertrouwd zal voelen. Mede daarom streven wij naar zo min mogelijk verloop onder onze medewerksters, o.a. door het werken met vaste arbeidscontracten en het scheppen van een plezierige werksfeer. Van onze stagiaires verwachten wij dat ze minimaal een half jaar tot een jaar bij ons zullen blijven. Ook onze vaste oproepkracht is regelmatig op de groep aanwezig, zodat de kinderen ook haar goed kennen.        
                                                                                                                                                    

De rol van de leidster m.b.t. de ontwikkeling van uw kind

- Begeleiden en stimuleren

Onze leidsters dragen op verschillende manieren bij aan de ontwikkeling van uw kind. Zij zullen uw kind begeleiden en stimuleren op verschillende ontwikkelingsgebieden door het deskundig aanbieden van activiteiten en materialen. Hierbij vinden we het belangrijk de natuurlijke ontwikkeling van uw kind te volgen. Voor ons betekent stimuleren dan ook niet het "pushen" van een kind, maar juist het aansluiten op behoeften die het kind zelf aangeeft. Hoe dit in zijn werk gaat, kunt u ook lezen in ons pedagogisch werkplan dat ter inzage ligt op het kinderdagverblijf.

- Observeren

De leidsters zullen uw kind ook met enige regelmaat observeren om zo een beeld van zijn ontwikkeling te vormen. Hiervoor maken we gebruik van observatieschema's. Ook maken we een maal per jaar een videorapportage van uw kind. Tijdens de jaarlijkse ouderavond heeft u de mogelijkheid om de film te bekijken. Aansluitend aan de film worden er 10- minuten gesprekjes gehouden. Tijdens deze gespekken wordt de ontwikkeling van uw kind besproken.

- Verzorgen

Tot slot hebben de leidsters natuurlijk een verzorgende taak. Volgens ons geeft een goede, liefdevolle verzorging, een kind een veilig gevoel. Dit zal bijdragen aan een optimale ontwikkeling.