Groepsamenstelling

Samenstelling en grootte

Wij vangen de kinderen op in twee groepen; een babygroep en een peutergroep. Een babygroep bestaat uit maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 1,5 jaar, een peutergroep bestaat uit maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar. Een van de redenen om met deze zogenaamde horizontale groepen te werken is de veiligheid van de kinderen. Baby's kunnen zo ongestoord kruipen en spelen en hebben meer rust. Er kan zo meer aandacht aan de specifieke leeftijdsgroepen worden besteed.

Wennen

Wanneer een kind op een van onze groepen geplaatst wordt, zal het altijd gedurende een bepaalde periode aan de nieuwe omstandigheden moeten wennen. Bij plaatsing van uw kind op het kinderdag verblijf wordt tijdens het intakegesprek dan ook een gewenningsperiode met u afgesproken. Hoe deze periode eruit ziet is namelijk afhankelijk van u en uw kind. Meer informatie hierover krijgt u tijdens het intakegesprek. Natuurlijk mag u voor de plaatsing eens komen kijken op het kinderdagverblijf. Als de gewenning goed gaat hebben ouder en kind het na die periode naar hun zin op de groep. Bij de overgang van de babygroep naar de peutergroep kunnen zich ook gewenningsproblemen voordoen. Het kind komt daarom eerst regelmatig even spelen op de nieuwe groep. Onze leidsters houden van het betreffende kind een gewenningsschema bij, zodat eventuele problemen snel gesignaleerd en verholpen kunnen worden. Er vindt met de ouders een overgangsgesprek plaats om ook hen vertrouwd te maken met de nieuwe situatie. Natuurlijk kunt u zelf ook eens komen kijken hoe het op de andere groep gaat. Zo zullen u en uw kind snel weer vertrouwd zijn in de nieuwe groep.

Invloed van groep op ontwikkeling

Wij zijn van mening dat de groep waarin uw kind zich bevindt, een belangrijke bijdrage kan leveren aan onder andere zijn sociale ontwikkeling. Doordat kinderen van elkaar leren door samen te spelen, naar elkaar te kijken, elkaar te imiteren en conflicten op te lossen worden zij gestimuleerd op verschillende ontwikkelingsgebieden.