Spel & Activiteiten

Spel en speelgoed

Gedurende de dag is er voldoende tijd en ruimte om te spelen en voor het doen van activiteiten, zowel binnen als buiten. De kinderen zijn vrij in de keuze van hun speelgoed. We beschikken over een brede sortering speelgoed, wat als volgt is te verdelen:

  • Creatief speelgoed; bijvoorbeeld potloden, klei en muziekinstrumenten
  • Motorisch speelgoed (voor de ontwikkeling van de fijne en de grove motoriek) bijvoorbeeld ballen, het klimhuis, en loopfietsjes
  • Cognitief speelgoed; bijvoorbeeld puzzels en sorteerspellen
  • Sociaal speelgoed (voor het naspelen van de werkelijkheid); bijvoorbeeld auto's, een winkeltje, poppen en een keukentje
  • Constructief speelgoed; bijvoorbeeld Duplo en blokken

Door dit speelgoed aanbod wordt uw kind voortdurend uitgedaagd en kan het zich op diverse gebieden ontwikkelen.

Activiteiten en vieringen

De activiteiten organiseren wij meestal rond een bepaald thema, waarbij we de seizoenen met de feesten die daarbij horen volgen. Wij proberen bij de keuze van de thema's ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.


Ook trekken we er regelmatig met de kinderen op uit. We maken daarbij gebruik van onze bolderkar en kinderwagens. We brengen dan bijvoorbeeld een bezoekje aan de bibliotheek of gaan de eendjes voeren.

We kennen ook een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten zoals het schoolreisje van de peutergroep. Ook vereert Sinterklaas ons altijd met een bezoekje, wat een feestelijke gebeurtenis is.

Bij verjaardagen hebben de feestelijkheden een vast karakter. De groep wordt feestelijk versierd en we maken een feestmuts voor de jarige. Na het fruit eten gaan we dan feest vieren. Er worden liedjes gezongen en kaarsjes uitgeblazen. Daarna mag het jarige kind trakteren. We willen u daarbij vragen uw kind een "verstandige" traktatie mee te geven.