Aanmelding & Plaatsing

Inschrijfcriteria

Wanneer u denkt dat ons kinderdagverblijf een geschikte vorm van opvang voor uw kind zal zijn, dan kunt u uw kind aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier.

"Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden"

Onze inschrijfcriteria hierbij zijn:

  • uw kind moet bij plaatsing minimaal 6 weken oud zijn
  • uw kind kan tot de leeftijd van 4 jaar geplaatst worden
  • uw kind moet minimaal voor twee dagdelen geplaatst worden

Wij hanteren een inschrijfcriterium van minimaal twee dagdelen omdat uw kind zo het beste vertrouwd kan raken met de leidsters, andere kinderen en de sfeer. Een dag bestaat uit twee dagdelen:

's morgens van 7.00 tot 13.00 uur
's middags van 13.00 tot 18.30 uur

Wachtlijst en voorrang

Mocht er na ontvangst van uw aanmeldingsformulier niet direct plaats zijn, dan plaatsen wij u op onze wachtlijst. Bij een vrijkomende plaats komt het kind dat het langst voor die specifieke plaats is ingeschreven in aanmerking voor die plaats. Hierbij hanteren wij echter ook het volgende voorrangsbeleid:

  • Kinderen van personeelsleden die op de wachtlijst staan, krijgen voorrang.
  • Kinderen die een broertje en/of zusje op het kinderdagverblijf hebben, krijgen voorrang.
  • Reeds geplaatste kinderen waarvan de ouders extra dagdelen of ruilingen hebben aangevraagd, krijgen voorrang.

Aanbod van plaatsing

Soms kunnen wij u een "aanbod van plaatsing" doen, u kind kan dan wel bij ons geplaatst worden, maar op andere of minder dagdelen dan u oorspronkelijk wenste. Wanneer u hier meer informatie over wilt hebben, dan staan wij u graag te woord.

Plaatsing

Wanneer u kind geplaatst kan worden, dan ontvangt u van ons een "Plaatsingscontract". Hierin staat onder andere per wanneer uw kind bij ons kan komen, en het bevat de levering- en betalingsvoorwaarden. Dit contract dient door zowel u als ons ondertekend te worden. Hierna kan uw kindje definitief bij ons geplaatst worden.

Aanvragen extra dagdelen / ruilen van dagdelen

Wanneer u bij ons op de wachtlijst staat of uw kind bij ons geplaatst is, kan het voorkomen dat u uw aangevraagde dagdelen wilt omzetten naar andere dagen, of extra dagdelen wilt aanvragen, of het aantal dagdelen wilt verminderen. Dit kunt u schriftelijk aan ons kenbaar maken door middel van het "mutatieformulier". Let wel, wanneer u het aantal dagdelen wilt verminderen, dient u een opzegtermijn van een maand in acht te nemen.

Extra dagdelen:

Tevens is er een mogelijkheid tot het afnemen van extra dagdelen.(Buiten de vaste dagdelen om) We zetten de regels met betrekking tot het afnemen van extra dagdelen voor u op een rijtje:

  1. Extra dagdelen kunnen worden afgenomen indien het aantal kinderen op de groepen en de personeelsbezetting dit toe laat.
  2. Dit wordt bepaald in overleg met de leiding/hoofd

Tenzij anders wordt overeengekomen, eindigt de kinderopvang op het kinderdagverblijf automatisch op de vierde verjaardag van het kind. U hoeft dan dus niet schriftelijk op te zeggen.

Opzegtermijn

Op het moment dat u de Het plaatsingscontract hebt ondertekend, bent u gebonden aan een opzegtermijn van een maand ingaande op de 1e of de 15e dag van de maand en dient u derhalve deze  maand het normale tarief voor de door u opgegeven dagdelen te voldoen. Dit ongeacht het feit of u voor deze  maand al dan niet (volledig) gebruik maakt, of wenst te maken, van onze diensten. Een beroep op het feit dat er een eventuele wachtlijst is zodat er direct een ander kind kan worden geplaatst, is niet mogelijk en wordt hierbij dan ook nadrukkelijk uitgesloten.

De opzegtermijn geldt ook voor vermindering van dagdelen.

De opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

Uitzonderingen opzegtermijn

In de volgende gevallen hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen:

  • wanneer het kind een zodanige ziekte krijgt, dat het kinderdagverblijf gedurende langere tijd niet meer bezocht kan worden
  • bij overlijden van het kind