Inspectie GGD 2020

In februari van dit jaar is de toezichthouder van de GGD weer op bezoek geweest om te controlleren of het Coendersnest voldoet aan alle regels en eisen van de Kinderopvangwet.
Zoals in het rapport te lezen zijn wij weer voor de volle 100% goed gekeurd.

Daar zijn wij als kinderdagverblijf natuurijk erg blij mee want veiligheid en geborgenheid staat bij ons hoog in het vaandel.
Het Inspectierapport is HIER in te zien.



Activiteiten naast en d.m.v de Corona op het Coendersnest

Van de gelegenheid gebruik maken en van de nood een deugd maken!
De leidsters hebben naast dat we beschikbaar zijn voor Noodopvang hard gewerkt.
Grote schoonmaak gehouden tot zelfs de matrashoezen van de bedjes, gordijnen, speelgoed, alles is schoon.
Ook buiten zijn we de boel aan het opknappen.
We hebben een nieuw speelhuisje en de speelplaats is opgefrist met vrolijke bloemen en viooltjes. Ook hangen er vrolijke nieuwe vlaggen.
Binnen gaan we nog aan het schilderen en sauzen en de vloeren worden nog in de was gezet.

          


Coronavirus

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang


Veelgestelde vragen over coronavirus en de kinderopvang

Bekijk ook:





SINTERKLAASFEEST.

Zaterdag 30 november jl. hebben we weer ons grote Sinterklaasfeest gevierd.
De opkomst was erg hoog!
Volgens ons heeft iedereen genoten van de aangepaste opzet en van Sinterklaas en zijn Pieten.
Hopelijk komen jullie volgend jaar weer in groten getale dit feest met ons meevieren.







SINT MAARTEN.

Maandag 11 november hebben de kinderen van de maandaggroep Sint Maarten gelopen bij Residentie de Wijert.
Met hun zelfgemaakte lampion hebben ze uit volle borst Sint Maartenliedjes gezongen voor de bewoners. Het was een zeer geslaagd uitstapje en de mensen hebben genoten!




Inspectie GGD 2019

De toezichthouder van de GGD, Gemeente Groningen is weer bij ons op bezoek geweest.
We kunnen met trots melden dat we volledig zijn goedgekeurd. 
Wij zetten ons altijd voor de volle 100% in om aan alle wetten en regelgeving te voldoen. Maar het  belangrijkste is het belang van de kinderen. Zij moeten het naar hun zin hebben en met veel plezier bij ons komen spelen. De ouders moeten voor de volle 100% op ons kunnen vertrouwen.
Dan is het mooi dat dit weer door de GGD wordt beaamd
U kunt het inspectierapport hier downlowden.







      Sinterklaas 2018

 Ook in 2018 hebben we natuurlijk Sinterklaas zijn verjaardag gevierd.
 In de grote zaal van speeltuin de Helpen hebben wij zaterdag 1 december     Sinterklaas en 3 van zijn Pieten ontvangen.
 De kinderen waren samen met hun ouders aan het knutselen en spelletjes aan het   doen. Sint en zijn Pieten waren onder de indruk.
 de Pieten hebben zelfs meegedaan.
 Een aantal kinderen durfden Sinterklaas wel een handje te geven of zelfs even bij   de Sint op schoot.
 Het was weer een erg gezellig feest en hopen dat Sinterklaas volgend jaar ook weer   bij ons langs wil komen.




Nader onderoek GGD 20 december 2018

n.a.v het Inspectierapport van 11 september 2018 Heeft de GGD op verzoek van de Gemeente Groningen een nader onderzoek uitgevoerd.
Aanvankelijk voldeed het Coedersnest niet aan de voorwaarde "Stabilitiet van de opvang voor kinderen". Tijdens het onderzoek is uit een steekproef van roosters gebleken dat voldoende beroepskrachten werden ingezet.
De toezichthouder heeft gelet op het bovenstaande, geconstateerd dat het kinderdagverblijf weer voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden op grond van de Wet Kinderopvang. Naar aanleiding van deze constatering is de handhavingsprocedure tegen het Coendersnest beëindigd. Dit rapport kunt u
HIER inzien.


Prijs 2019

De uurtarieven voor 2019 zijn bekend.
Door het intreden van de wet IKK is het Coendesnest genoodzaakt zijn tarieven flink te verhogen.


Natuurlijk heeft de kinderopvangbranche ieder jaar te maken met loonsstijgingen, nieuwe wet- en regelgeving en stijgende huur- en energiekosten. De kostenstijging voor 2019 wordt echter beheerst door de belangrijke IKK-maatregelen van een nieuwe BKR en het aannemen van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Kinderopvangtoeslag:
Gelukkig voor de ouders wordt het maximum uurtarief waarover de ouders kinderopvangtoeslag ontvangen flink verhoogd zodat uiteindelijk de kostenverhoging minimaal zal zijn.
Maximum uurtarieven waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen in 2019

  • Dagopvang € 8.02
  • Buitenschoolse opvang € 6.89
  • Gastouderopvang € 6,15

Uurtarief het Coendersnest:
Voor de reguliere opvang gaan we de prijs stellen op € 7,75 per uur. 
Voor flexibele opvang en extra afname van dagdelen buiten het kinderopvangcontract vragen wij € 8.02 per uur

Wij attenderen de ouders erop dat wij ondanks deze forse prijsverhoging nog steeds onder de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag blijven.

Voor een compleet overzicht van de kostprijs van onze kinderopvang kunt u de prijslijst 2019 

hier downlowden.


Inspectie GGD 2018

Op 11 september 2018 is de toezichthouder van de GGD bij ons langs geweest om on weer te inspecteren of wij aan alle regels van de wet Kinderopvan voldoen.
Gelukkig was de toezichthouder zeer te spreken en heeft ons volledig goedgekeurd. U kunt het inspectierapport HIER inlezen.







SINTERKLAAS 2017

Sinterklaas is weer bij ons op bezoek geweest.
Op zaterdag 2 december heeft de Sint en zijn Pieten de tijd genomen om onze kinderen te bezoeken. 
Net als de vorig jaar had het Coendersnest de grote zaal van speeltuin de Helpen tot hun beschikking om het grote Sintfeest te kunnen vieren. Om 10.15 kwamen Sint en Pieten bij de speeltuin aan.
Er waren weer allerlei spelletjes en activiteiten voor de kinderen en de Pieten hebben goed meegedaan.
o.a. bij het Speculaaspop-versieren, het pepernoot-sjoelen maar ook bij het prikken en kleuren van mooie Sinterklaas-prikkaarten hebben de Pieten goed geholpen.
Er was veel muziek en natuurlijk heeft Sint uit het grote boek voor gelezen. Ook werden de Oudercommissie en de leidsters nog door Sinterklaas in het zonnetje gezet
Alle kinderen mochten met de Sint en zijn Pieten op de foto.
Aan het eind van hun bezoek werden de cadeautjes uitgedeeld en namen Sinterklaas en zijn Pieten weer afscheid van het Coendersnest.
Het was een zeer geslaagd Sinterklaasfeest met alleen maar erg blije kindjes.
Tot volgend jaar lieve Sint en Pieten!
Er staan weer heel veel foto's in het fotoalbum